BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Når skal avgiften innbetales?

 
Den som er ansvarlig for innsending av avgiften skal gjøre det uoppfordret og innen tidsfristen. Sammen med innbetalingen skal det sendes et standard oppgaveskjema for omsetningen. Det skal også vedlegges en spesifisert liste over alle verk som er solgt i annen hånd (videresalg). Fristene for innbetaling av avgiften følger annenhver momstermin og er:
 
10. juni - for omsetning i januar, februar, mars og april
10. oktober - for omsetning i mai og juni, juli og august – og
10. februar - for omsetning i september og oktober november, og desember (året før).