BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Hvem er ansvarlig for innbetaling av avgiften?

 
Hovedregelen er at kjøperen skal betale avgiften, og selgeren/arrangøren er ansvarlig for innkreving og innsending. Unntak er dersom verket er et bestillingsverk eller utsmykningsoppdrag, da er det bestiller/oppdragsgiver som er ansvarlig for at avgift blir beregnet, rapportert og innbetalt.