BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Hvordan skal avgiften beregnes?

 
Avgiften skal alltid komme i tillegg til oppgitt salgspris. Det betyr at den som selger må oppgi både pris og avgift, slik at kunden/kjøperen gjøres kjent med sluttbeløpet (dette har kunden krav på som forbruker). Når avgiften beregnes skal det ikke gjøres fradrag for ramme, sokkel, mappe o.l. når dette inngår som en del av verket/selges sammen med verket. Salær, provisjon, kommisjonspenger o.l. inngår i beregningsgrunnlaget.