BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Er kunstformidling avgiftspliktig?

 
Omsetning ved "konsulenter eller mellommenn" er avgiftspliktig (jf. Kunstavgiftlovens § 3, 1. ledd, siste punktum). Mange kunsthandlere driver med formidlingssalg, hvor man ikke har verk i kommisjon eller kjøper inn for videresalg, men kun formidler mellom selger og kjøper. Kunsthandlerens grad av medvirkning kan variere, fra å gi en mulig selger/kjøper råd om interessenter og personer å henvende seg til – til at kunsthandleren står for alt salgs-/kjøpsarbeid på vegne av sine oppdragsgivere. Graden av medvirkning er uten betydning for avgiftsplikten.
 
Selv om kunsthandleren ikke selv er part i avtalen, vil ikke salget være avgiftsfritt. Det avgjørende for avgiftsplikten er om det skjer "offentlig omsetning", slik dette begrepet naturlig må forstås etter bestemmelsene i loven (se punktet "Hva er offentlig omsetning?").
 
Når et salg kommer i stand som en følge av innsats fra kunsthandlerens side, ses dette på som omsetning i hans/hennes forretning, uavhengig av om kunstverket har vært hos ham/henne, om betalingen har gått gjennom han/henne osv. Det er uten betydning for avgiftsplikten at en kunsthandler sluttfører salget utenfor sitt vanlige forretningssted, og avgiftspliktige salg kan også skje pr. korrespondanse e.l.
 
Dersom en kunstformidler har beregnet seg godtgjørelse i form av salær, provisjon o.l. knyttet til salget, vil det i de aller fleste tilfeller være avgiftplikt.