BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Er det avgift på utsmykkinger og andre oppdrag?

 
Ja, det er det. Det står eksplisitt i lovteksten at erverv direkte fra kunstneren som gjelder utsmykkingsoppdrag, bestillingsverk og konkurranseutkast er avgiftspliktig. Det vil da være oppdragsgiver som er ansvarlig for kunstavgiften. Denne plikten gjelder både offentlige og private organer og institusjoner, private bedrifter og virksomheter ellers som er regnskapspliktige for ervervet. Innrapportering skjer på ordinært oppgaveskjema, se www.kunstavgiften.no.