BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Er det avgift på verk som selges utenfor galleri eller kunsthandel?

 
Alle som omsetter kunst offentlig er pliktig til å innkreve kunstavgift, når salgsprisen overstiger 2 000 kr. Det vil f.eks. kunne gjelde skolekorps som arrangerer loppemarked, amatørkunstnere som selger sine egne verk på torget eller på internett osv. Se punktet "Hva er offentlig omsetning?"