BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Er det avgift på all omsetning?

 
Det er avgift/følgerettsvederlag på all offentlig omsetning av kunstverk med salgspris over kr. 2 000. Se punktet "Hva er offentlig omsetning?"

Ved annenhåndssalg av kunstverk med salgspris over 25.000 (€ 3 000) betales følgerettsvederlag i stedet for «vanlig» kunstavgift. Dette vederlaget er i de aller fleste tilfeller også 5 %. Rapportering og innbetalingen skjer samordnet med kunstavgiften, men for videresalg (annenhåndssalg) skal det leveres liste med navn på verk og opphavsmann sammen med omsetningsoppgaven. Alle praktiske opplysninger finner du på nettsiden www.kunstavgiften.no
 
 Det er ikke avgiftsplikt dersom en enkelt privatkunde kjøper fra kunstneren direkte i verksted/atelier. Men dersom atelieret åpnes for et generelt publikum, er omsetningen offentlig og avgiftspliktig.
Se punktet "Er det avgift på salg direkte fra kunstneren?".
 
Salg fra kunstner til museum
Det er også et unntak fra avgiftsplikten for salg direkte fra kunstner eller privatperson til museer som er åpne for publikum og ikke driver ervervsmessig, men bare dersom det ikke deltar en mellommann. Dersom salget formidles av en mellommann, er det avgiftsplikt.