BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Hva regnes som avgiftsbelagt kunst?

 
Originaleksemplar av kunstverk som malerier, kollasjer, tegninger, stikk, trykk, litografier, skulpturer, billedtepper, keramikk, glasskunst og fotografiske verk regnes som billedkunst og er avgiftspliktige. Som originaleksemplar regnes eksemplar av kunstverk som er utført i et begrenset antall av kunstneren selv eller med kunstnerens samtykke.
 
Ved innrapportering skal det oppgis om det dreier seg om førstehåndssalg (kunst som eies av kunstneren selv) og annenhåndssalg (videresalg) av billedkunst, fordi enkelte videresalg utløser følgerettsvederlag i stedet for kunstavgift. For at vi skal kunne skille ut følgerettsvederlag, skal det ved innrapportering av videresalg leveres liste med navn på verk og opphavsmann for disse verkene.
 
Dersom verket kan regnes som billedkunst m.m. i kunstavgiftslovens forstand, skal det betales 5 % avgift hver gang det blir solgt/kjøpt i Norge - dersom salgsprisen (uten merverdiavgift) er høyere enn kr. 2 000. Ved videresalg er avgiften i noen tilfeller lavere enn 5 %, dersom salgsprisen er over en viss grense. På www.kunstavgiften.no finner du praktisk veiledning og en avgiftskalkulator som enkelt vil hjelpe deg til å finne riktig prosentsats for avgiften.