BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver når og hvordan Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) samler inn og behandler personopplysninger. 

Dersom du har spørsmål til vår behandling av personopplysninger er du velkommen til å kontakte oss. Du finner kontaktinformasjon nederst på denne siden. 

Når behandler vi personopplysninger? 
BKH behandler personopplysninger for å kunne administrere innkreving av kunstavgift, jf. Kunstavgiftsloven (lenke) behandling av søknader om, og utbetaling av tilskudd fra BKH utsendelse av nyhetsbrev. 

Hvilke opplysninger behandles? 
MOTTAKER AV TILSKUDD, STIPEND, PRISER ETC.
Når du søker tilskudd og mottar økonomiske midler fra BKH, registreres informasjonen du oppgir i søknaden. Opplysninger som er nødvendig for å behandle søknaden er navn, kontaktinformasjon, personnummer, kontonummer og skattekommune. Tilskuddsordninger rettet mot eldre kunstnere er i tillegg behovsprøvd, og behovsprøving utføres ved hjelp av opplysninger fra skatteoppgjøret. CV benyttes som dokumentasjon for å dokumentere kunstnerisk virke. Som mottaker av løpende tilskudd for eldre kunstnere kan du også oppgi nærmeste pårørende, men dette er frivillig. Søknadsskjemaer, fullstendige retningslinjer og krav til dokumentasjon finner du under menyvalget ”Stipend og tilskudd”.Alle personopplysningene blir oppbevart trygt og benyttes til utbetaling av innvilgede tilskudd, stipend og kunstpriser og for å kunne gi tilskuddsmottakerne viktig informasjon. Vi bruker også enkelte personopplysninger i anonymisert form til statistikkformål. 

RAPPORTERING OG BETALING AV KUNSTAVGIFT
Hvis du er avgiftspliktig i følge kunstavgiftsloven, sender du inn omsetningsrapport gjennom nettstedet kunstavgiften.no. For at vi skal kunne registrere innbetalt kunstavgift korrekt, må du i rapporten oppgi hvilken kategori du tilhører, nødvendig kontaktinformasjon, aktuell termin, omsetningstype, samt innbetalt beløp per termin. Personopplysningene blir kun benyttet til oppgitt formål, samt for å sende deg viktig informasjon. Vi benytter også enkelte opplysninger i anonymisert form til statistikkformål.

UTSENDELSE AV NYHETSBREV
Hvis du abonnerer på nyhetsbrev fra BKH mottar du e-post fra oss om aktuelle nyheter. For å motta nyhetsbrev, må du oppgi navn og e-postadresse. Disse opplysningene blir ikke benyttet til andre formål.

WEBANALYSE
BKH samler inn og behandler også opplysninger som ikke identifiserer enkeltpersoner, om besøkende på kunstfond.no og kunstavgiften.no. Vi bruker vanlig internett-teknologi, blant annet Google Analytics, for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. 

Det rettslige grunnlaget
BKH har grunnlag for å behandle personopplysninger for mottakere av økonomiske midler fra BKH, både fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre avtale med den registrerte (personopplysningsloven §8a og personvernfordringen Art 6 nr. 1 (b)), og for å oppfylle formålet med Bildende Kunstneres Hjelpefonds virksomhet (personopplysningsloven §8f og personvernfordringen Art 6 nr. 1 (f)).

Avgiftspliktige etter kunstavgiftsloven skal uoppfordret betale avgiften til BKH sammen med rapport over omsetning (kunstavgiftsloven og lovens forskrift). BKH har grunnlag for behandling av personopplysninger fra avgiftspliktige for å oppfylle den rettslige forpliktelsen (personopplysningsloven §8b og personvernfordringen Art 6 nr. 1 (c)) i kunstavgiftsloven, og for å oppfylle formålet bak Bildende Kunstneres Hjelpefond (personopplysningsloven §8f og personvernfordringen Art 6 nr. 1 (f)).

Det er frivillig å oppgi personopplysninger i forbindelse med å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke, med mindre noe annet er spesifisert. 

Databehandler
Alle databehandlere som gis tilgang til våre personopplysninger i BKH (som f.eks. regnskapsfører og revisor), har signert avtaler som regulerer bruk av disse.

Deling av personopplysninger
Vi deler ikke dine personopplysninger med andre. 

Hvordan sikrer vi opplysningene? 
BKH har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern. 

Å beskytte dine personopplysninger er viktig for oss. Alle personopplysninger du oppgir til oss bli lagret på sikre servere, og vi har gjort forskriftsmessige tiltak for å beskytte mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, endring, offentliggjøring eller ødeleggelse av dine personopplysninger. 

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn det som er nødvendig for formålet, eller som kreves i henhold til inngåtte avtaler og lovens rammer. 

Hvordan kan du få tilgang til dine personopplysninger? 
Hvis BKH behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er grunnlag for å behandle dem, kan du be BKH rette eller slette opplysningene. Dersom vår behandling av dine personopplysninger er basert på samtykke, har du rett til å trekke ditt samtykke når som helst. Tilbakekall av samtykke vil likevel ikke påvirke behandlingen vi har foretatt basert på samtykke før det ble tilbakekalt. 

Vennligst kontakt oss hvis du har spørsmål eller ønsker å utøve rettighetene angitt over. Vi vil besvare din henvendelse innen 30 dager fra vi mottar den. Dersom vi ikke er i stand til å besvare din henvendelse i løpet av 30 dager vil vi gi deg beskjed om dette samt grunnen til forsinkelsen og når du kan forvente svar på din henvendelse. 

Endringer i denne personvernerklæringen 
BKH forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Vi vil publisere enhver endring i Personvernerklæringen her. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble endret ved å se ”Sist oppdatert” nederst på siden. 

Kontaktinformasjon 
Spørsmål, kommentarer og forespørsler vedrørende denne personvernerklæringen sendes til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sist oppdatert: 29.06.2018