BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Fullstendige retningslinjer - kunstnerstipend

 
Formål
BKH kunstnerstipend har som formål å gi muligheter til ar­beidsro og konsentrasjon om den kunstneriske virksomhet. Stipendiene skal primært være tre-årige, men kan også utdeles som ett- og toårige stipend.
 
Tildelingskriterier
Stipendiet tildeles på kunstfaglig grunnlag etter kunstneriske kriterier til kunst­nere som ikke er under utdannelse pr. 1.1. det året stipendet utdeles, er i GI-ordningen eller som har annet flerårig arbeidsstipend. 
 
Avgjørelse
Tildelingen av stipendiet avgjøres av Stipendko­miteen i Norske Billedkunst­nere. Ett stipend avgjøres av Stipendkomiteen for Norske Kunsthåndverkere. Stipendiet tildeles i den ordinære stipendbehandlingen, og en må fylle de krav til søknad og billeddokumenta­sjon som fast­settes for dette.
 
Størrelsen på stipendiet
Fondsstyret avgjør årlig hvor mange stipend som skal utdeles og hvilken stør­relse det skal være på stipendiene. For innehavere av stipend skal den årlige ut­betaling ikke synke i løpet av 3-årsperio­den. Tildelte 3-årige kunstnerstipend utbetales ikke til mot­takere som er i GI-ordningen, eller mottar Statens stipend for seniorkunstnere/etablerte kunstnere pr. 1.1 det året stipendiet skal utbetales. Ledige midler kan tildeles som 1 eller 2-årig stipend.
 
Utbetaling
Den årlige utbetaling av stipendiet utbetales samlet og uten forskuddstrekk så snart BKH har fått melding om hvem som er tildelt stipend. Stipendiet innberettes til liknings­myndig­hetene som utbetaling til selvstendig næringsdrivende.
 

Carl Mannov
Carl Mannov, "Bathing Figure" (2016). © Carl Mannov / Christian Andersen. Foto: Malle Madsen. Tildelt kunststudentstipend i 2016.