BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Fullstendige retningslinjer - kunstnerstipend for seniorkunstnere

 
Beskrivelse
Kunstnerstipend for eldre kunstnere har til formål å stimulere kunstnerisk virksomhet for eldre, yrkesaktive kunstnere. Styret avgjør årlig antall stipend til utdeling og stipendbeløpets størrelse. 
 
Hvem kan søke
Stipendet kan søkes fra og med året kunstneren fyller 57.
 
Kriterier
Stipendet tildeles på kunstfaglig grunnlag etter nærmere gitte kriterier. 
Kunstner som innehar Statens Garantiinntekt (GI) eller som tildeles Statens Stipend for Seniorkunstnere (SSK) kan ikke samtidig motta Kunstnerstipend for eldre kunstnere fra BKH.
 
Søknadsbehandling
Tildeling innstilles av stipendkomiteen for de aktuelle kunstnergrupper. Stipendet søkes ved samordnet prosess i regi av de respektive kunstnerorganisasjonene, og med de krav til søknad og dokumentasjon som fastsettes for denne. 
 
Utbetaling
Stipendet utbetales i sin helhet og uten forskuddstrekk så snart BKHs styre har behandlet stipendkomiteens innstilling. Stipendet innbrettes til skattemyndighetene som utbetaling til selvstendig næringsdrivende. 
 

Carl Mannov
Carl Mannov, "Bathing Figure" (2016). © Carl Mannov / Christian Andersen. Foto: Malle Madsen. Tildelt kunststudentstipend i 2016.