BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Kunstfaglige stipend

 
BKH kunstnerstipend for seniorkunstnere
Kunstnerstipend for eldre kunstnere har til formål å stimulere kunstnerisk virksomhet for eldre, yrkesaktive kunstnere. Ordningen kan søkes på fra og med det året kunstneren fyller 57 år. Stipendene tildeles på kunstfaglig grunnlag, og søkes og tildeles gjennom den årlige samordnede stipendbehandlingen i NBK og NKs stipendkomiteer. Fotografer kan søke som billedkunstnere. Stipendet kan ikke tildeles kunstnere som er i GI-ordningen eller har annet flerårig arbeidsstipend.
Kunstnerstipend for seniorkunstnere er i 2019 kr. 125 000.
Søknadsfrist: 16. oktober.
 
BKH kunstnerstipend
BKH kunstnerstipend har som formål å gi mulighet til arbeidsro og konsentrasjon om den kunstneriske virksomheten. Stipendene tildeles på kunstfaglig grunnlag, og søkes og tildeles gjennom den årlige samordnede stipendbehandlingen i NBK og NKs stipendkomiteer. Stipendet kan ikke tildeles kunstner som er under utdannelse pr 1.1. det året stipendet utdeles, som er i GI-ordningen eller som har annet flerårig arbeidsstipend. Stipendene er i 2018 ett- eller treårige.
BKH kunstnerstipend er i 2019 kr. 235 000 pr. år.
Søknadsfrist: 16. oktober
 
BKH kunststudentstipend
BKH kunststudentstipend skal være til inspirasjon for kunststudenter og bidra til økt kjennskap til BKH og kunstavgiftsloven. Stipendet kan tildeles masterstudenter ved følgende kunstutdanninger:
Kunsthøgskolen i Oslo, Kunstakademiet og Kunst og håndverk
 Institutt for kunst, UiB
Kunstakademiet i Trondheim, NTNU
Kunstakademiet i Tromsø, UiT
Utdanningsstedene oppnevner egne kunstfaglige stipendkomiteer som mottar og behandler søknadene.
Søknadsfrist: Bestemmes ved det enkelte utdanningssted.
BKH Kunststudenstipend er i 2019 kr. 35 000
 
Delegerte tildelinger
Delegerte tildelinger er en ordning som skal styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet. Kunstsentre som er tilsluttet Kunstsentrene i Norge kan søke om midler til egne stipend eller prosjektstøtteordninger. Tildelingene kan ikke inngå i sentrenes drift eller erstatte utstillingsvederlag.
Delegerte tildelinger er i 2019 inntil kr. 100 000 pr. kunstsenter.
 
 

Carl Mannov
Carl Mannov, "Bathing Figure" (2016). © Carl Mannov / Christian Andersen. Foto: Malle Madsen. Tildelt kunststudentstipend i 2016.