BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Første -og annenhåndsmarkedet

I kategorien Galleri/Kunsthandel/Antikk finner vi det meste av annenhåndsmarkedet og kjøperne som tilhører samler/-investeringssegmentet, hvor prisene pr. verk er gjennomgående høyere enn ved førstehåndsomsetning. Det er likevel verdt å merke seg at langt over halvparten av innbetalingene kommer fra førstehåndsmarkedet, som totalt sett har hatt en langt mer positiv utvikling for betaling av kunstavgift de senere år enn annenhåndsmarkedet, og som sammen med utsmykking står for nesten 80 % av total avgiftsinngang.

Forste og annenhandsmarkedet 2010 2015