BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Om BKH - Bildende Kunstneres Hjelpefond

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) ble opprettet av Stortinget i forbindelse med lov om kunstavgift av 1948. BKH skal i følge loven kreve inn 5 % av all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge med salgspris over 
2 000 kr. pr. verk, samt forvalte de innkrevde midler. Avgiftsmidlene går i sin helhet til fondet, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd og stipend til kunstnere i Norge. For definisjon av avgiftsbelagt kunst, se lov om kunstavgift.

Fondet har siden starten gitt over 300 millioner kroner tilbake til kunstnerne. I 2017 ble det utbetalt i overkant av
29 millioner kroner i form av stipender og tilskudd. Fondet er dermed en betydelig aktør og tilskuddspartner i kunstfeltet, og yter et viktig bidrag til et mangfoldig kunstliv og ny produksjon av kunst i Norge.

BKH yter stipend og tilskudd til kunstnere som har eller har hatt sitt hovedvirke i Norge, deres etterlatte og andre formål i samsvar med fondets vedtekter og gjeldende ordninger. Som "kunstner" regnes i denne sammenheng en som profesjonelt og yrkesmessig produserer eller har produsert slike verk som er avgiftsbelagt etter kunstavgiftsloven. Tildelingene fra BKH går hovedsakelig til enkeltkunstnere som stipend og tilskudd etter søknad. BKH forvalter også Høstutstillingsprisen og tre andre store kunstpriser samt regionalt baserte stipend/tilskudd via kunstsentrene.

Kunstneren Ulrik Hendriksen (1891-1960) var profilert leder av Bildende Kunstneres Styre (BKS) i perioden
1940 – 58, og initiativtaker og pådriver for å få etablert en lov om kunstavgift i Norge. Hvert år deler BKH ut et æresstipend i hans navn.