BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND (BKH)
er opprettet av Stortinget i forbindelse med lov om kunstavgift av 1948. Fondet skal i følge loven kreve inn 5 % av all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge med salgspris over 2000 kr. (se lov om kunstavgift), samt forvalte de innkrevde midler. Avgiften går i sin helhet til fondet, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd og stipend til kunstnere i Norge. Les mer ...
 

 
LOGO KUNSTAVGIFTEN
  

Høstutstillingsprisen 2018 til Johannes Engelsen Espedal

308155b9 a703 4880 abae fbc30e69b860

Verket er en romlig installasjon med objekter som knytter an til landskapsmaleri og skulptur. Sammen med tittelen Hotel Occidental fører verket tankene til tidligere kolonialisme og nåværende europeiske utfordringer. Dette er temaer som gjør seg gjeldende i årets høstutstilling generelt, og særskilt i Espedals verk.

Arbeidet har en påtrengende form og våger å ta plass, samtidig er innholdet lavmælt og mangetydig. I juryens begrunnelse er det lagt vekt på verkets grundig bearbeidede, gjenvunne materialer og presisjonen i utførelsen. Verkets rytmiske komposisjon fremheves også av juryen, en komposisjon som leder tankene til symmetriske altertavler og antikk arkitektur. Fargene er varsomt gradert i sjøgrønne toner og tussmørke blå.

- Et sted ingen noensinne har sett, men som er fylt til randen av alle som har vært der. Det er ikke et bosted for mennesker, men en organisme med en lignende rik og lang fortid. Ingenting forsvinner fordi ingenting kan bestå, sier prisvinner Johannes Engelsen Espedal med verket Hotel Occidental.

Videre forklarer han at hans utgangspunktet gjerne er materialer som er uttømt for verdi eller har blitt hjemløse i tingenes verden:

- Gjerne noe som har vært i bruk og nærkontakt med mennesker eller dyr. Materialene har alltid en underliggende historie, noe som ligger der latent når jeg skal lage noe nytt. Her er jeg ikke minst opptatt av å fange inn det umiddelbare, i øyeblikkene der løse tråder samles og går inn i min helhet. Dermed antydes det at det faktisk har funnet sted en forskyvning, der noe gammelt er blitt værende og noe nytt har oppstått.  

Høstutstillingsprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond finansieres av kunstavgift på salg av kunst i Norge, og prisvinneren utpekes av en jury av fagpersoner. Årets jury har bestått av Anders Kjellesvik, leder av Den Nasjonale Jury, Jorunn Steffensen, oppnevnt av Bildende Kunstneres Hjelpefond og Andreas Breivik, representant fra Kritikerlaget. Prisen er på kr. 150 000.

- Det er en glede å se at årets Høstutstillingspris fra Bildende Kunstneres Hjelpefond går til et verk som tar opp aktuelle og komplekse spørsmål på en åpen og inkluderende måte, men samtidig med en sterk estetisk egenart, kommenterer direktør Hege Imerslund i Bildende Kunstneres Hjelpefond. - Dessuten er det alltid hyggelig å se at en tidligere mottaker av BKHs kunststudentstipend utmerker seg i sitt videre kunstneriske virke.

Johannes Engelsen Espedal

Johannes Engelsen Espedal, f. 1988, Østre Toten, har masterutdanning i kunst fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen og har dessuten studert ved Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst Halle, Germany. Han har også keramikkutdanning fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen. Blant hans tidligere soloutstillinger kan nevnes Hotel Occidental ved Bærum Kunsthall og New World 新世界  ved Harpefoss Hotell i 2017, samt Demringstilstand ved Oppland kunstsenter og Demringstilstand ved Akershus kunstsenter i 2016.

Bildende Kunstneres Hjelpefond

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) ble opprettet av Stortinget i forbindelse med lov om kunstavgift av 1948. BKH krever inn 5 % avgift på all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge med salgspris over 2 000 kr. og forvalter de innkrevde midlene. Avgiftsmidlene går i sin helhet til BKH, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd og stipend til kunstnere i Norge. BKH deler også ut fem større kunstpriser.

Hotel Occidental av Johannes Engelsen Espedal kan sees på
Statens 131. Høstutstilling på Kunstnernes hus i perioden 08.09.-14.10.2018.

Se kunstfond.no for mer informasjon om Bildende Kunstneres Hjelpefond.